Nasza wizja …nasza misja

 

WIZJA OŚRODKA KULTURY W STARYM KUROWIE

Dom Kultury jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

MISJA OŚRODKA KULTURY W STARYM KUROWIE

Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.